Czy termomodernizacja budynku się opłaca?

6 grudnia 2022, opublikowane przez Smartney

Termomodernizacja budynku ma w założeniu zmniejszyć koszty ogrzewania budynku oraz zminimalizować (lub całkowicie wykluczyć) emisję gazów cieplarnianych do atmosfery. W ramach termomodernizacji poprawiana jest izolacyjność cieplna budynku, a niekiedy także – wymieniane źródło ciepła. Ile to kosztuje i czy możliwe jest otrzymanie dofinansowania od państwa?

Co obejmuje termomodernizacja budynku?

Zakres prac termomodernizacyjnych różni się w zależności od tego, na co zdecyduje się właściciel domu. W ramach termomodernizacji najczęściej wykonuje się:

ocieplenie ścian,

docieplenie dachu,

– docieplenie fundamentów,

wymianę stolarki (okien i drzwi),

– prace instalacyjne (wymianę i montaż nowego źródła ciepła). Przed podjęciem decyzji o termomodernizacji budynku i zakresie prac warto niekiedy zdecydować się na audyt energetyczny. Dzięki temu właściciel domu zyskuje pewność, skąd biorą się straty energii i na jakie prace najlepiej się zdecydować, by uzyskać pożądany efekt.

Termomodernizacja: wymiana źródła ogrzewania

W ramach termomodernizacji właściciele budynków bardzo często decydują się na wymianę źródła ciepła – zwłaszcza, jeśli dotychczas korzystali z tzw. kopciucha. Wymiana starego pieca na nowoczesne źródło ciepła znacząco poprawia efektywność energetyczną budynku.

Warto jednocześnie wiedzieć, że w przypadku wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, możliwy jest częściowy zwrot kosztów termomodernizacji w ramach programu Czyste Powietrze. Dla podstawowego poziomu dofinansowania można uzyskać do 30 tys. zł dopłaty. Należy jednak pamiętać, że właściciel budynku musi najpierw ponieść całkowite koszty inwestycji, a dopiero później może ubiegać się o zwrot części środków. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy przyszły beneficjent może ubiegać się o podwyższony poziom dofinansowania i dotację z opcją prefinansowania. Obecnie do nowoczesnych źródeł ciepła (obejmowanych przez dofinansowanie z programu Czyste Powietrze) zalicza się m.in. pompę ciepła (zarówno powietrze/woda jak i powietrze/powietrze) czy kocioł na pellet drzewny.

Termomodernizacja budynku: cena

Dla osób, które rozważają przeprowadzenie odpowiednich prac istotne jest, jaki będzie koszt termomodernizacji domu. To jednak uzależnione jest od zakresu podejmowanych działań; inne będą koszty termomodernizacji budynku, gdy właściciel zdecyduje się jedynie na docieplenie domu i wymianę stolarki, a inne, gdy w grę wchodzi również wymiana źródła ciepła czy np. dodatkowo instalacja fotowoltaiki (co jest posunięciem szczególnie korzystnym przy montażu pompy ciepła, ponieważ koszty ogrzewania znacząco się zmniejszają). Osoby, które rozważają założenie fotowoltaiki mogą sprawdzić, czy są w stanie uzyskać dofinansowanie, czy też konieczny będzie np. kredyt.

Koszty termomodernizacji: możliwa jest ulga termomodernizacyjna

Osoby, które zdecydują się na wykonanie termomodernizacji budynku mogą liczyć na ulgę termomodernizacyjną. Jest to ulga podatkowa i polega na odliczeniu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia. Odliczenie kosztów termomodernizacji dokonywane jest w zeznaniu podatkowym od dochodu opodatkowanego według skali podatkowej (lub podatkiem liniowym) albo przychodu podlegającego opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać osoby będące właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego oraz budynku w zabudowie szeregowej lub bliźniaczej. Warunek jest jednak taki, że budynek został już oddany do użytku.

Ulga termomodernizacyjna: co można odliczyć?

Wydatki, które można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, są określone w załączniku do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Ponadto można jedynie odliczyć wydatki dotyczące termomodernizacji, która zostanie zakończona w okresie trzech kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiony został pierwszy wydatek.

Z ulgi nie mogą natomiast skorzystać osoby, które uzyskały dofinansowanie do termomodernizacji ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – czyli ze wspomnianego wcześniej programu Czyste Powietrze.

Ulga termomodernizacyjna: ile zwrotu?

Maksymalna kwota, jaką można odliczyć w ramach ulgi termomodernizacyjnej, to 53 000 zł. Należy przy tym podkreślić, że jeżeli wydatki były opodatkowane VAT, to odliczeniu podlega kwota wraz z podatkiem – chyba że podatek ten został już odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.

Oprócz tego właściciel lub współwłaściciel budynku, który dokonał termomodernizacji musi mieć świadomość, że ulgę można odliczyć, o ile posiada się faktury wystawione przez czynnego podatnika VAT.

Termomodernizacja budynku to podwójna korzyść

Można śmiało stwierdzić, że przeprowadzenie termomodernizacji domu jest podwójnie opłacalne. Z jednej strony właściciel budynku obniża koszty ogrzewania; z drugiej – może jeszcze skorzystać z dofinansowania lub ulgi termomodernizacyjnej, dzięki czemu poniesione koszty zmniejszają się.