ochrona danych osobowych

Poniżej zamieszczamy dokument informacyjny dotyczący przetwarzania danych osobowych przez Smartney Grupa Oney S.A.