Jak obliczyć koszty ogrzewania domu i mieszkania w sezonie grzewczym

6 kwietnia 2023, opublikowane przez Smartney

Rosnące rachunki sprawiają, że chcemy wiedzieć, co wpływa na ich wysokość. A przede wszystkim: ile musimy zapłacić za to, że w zimie nie będziemy marznąć? Podpowiadamy, jak skalkulować wysokość jednego z największych wydatków w rocznym budżecie większości polskich rodzin.

Jak obliczyć koszty ogrzewania?

Ile w tym roku trzeba będzie wyłożyć na ogrzewanie i dlaczego właśnie tyle? Suma, którą musimy przygotować, zależy głównie od standardu energetycznego budynku, rodzaju systemu grzewczego i naszego własnych przyzwyczajeń. Jeśli mieszkamy w budynku wielolokalowym, trzeba uwzględnić także sposób podziału kosztów ogrzewania części wspólnych między mieszkańcami budynku. 

Dom – jak obliczyć ogrzewanie

Pytanie spalać czy izolować wydaje się mieć coraz bardziej oczywistą odpowiedź. Dom średnioenergooszczędny potrzebuje 100-150 kWh/m²/rok, a energooszczędny 45-80 kWh/m²/rok, czyli w przybliżeniu o połowę mniej. Przy rosnących cenach energooszczędne budowanie, ale także docieplanie już istniejących budynków, stają się coraz bardziej opłacalne. Czy termoizolacja budynku się opłaca? Sprawdź, jak obliczyć ogrzewanie.

Niestety, najkorzystniejsze z punktu widzenia kosztów eksploatacji metody ogrzewania (pompa ciepła połączona z ogrzewaniem podłogowym) wymagają dużych nakładów na początek – chociaż te wydatki zwrócą się w średnim okresie czasu. Przeczytaj, jak obliczyć koszty ogrzewania domu z pompą ciepła.

Jak obliczyć koszty ogrzewania domu

Pozornie ustalenie ilości energii potrzebnej do ogrzania budynku jest proste: znając jego klasę energetyczną (która jest określana na podstawie zapotrzebowania na ciepło w przeliczeniu na metr kwadratowy) oraz powierzchnię mieszkalną, można przemnożyć obie wartości. Po otrzymaniu wyniku wystarczy jeszcze tylko jedno mnożenie, przez cenę energii, żeby poznać dokładną kwotę… W praktyce trzeba się liczyć jeszcze z tym, ile osób zamieszkuje dom, jaki prowadzą tryb życia albo ile ciepła jest wytwarzane w inny sposób – na przykład wskutek używania sprzętu elektronicznego czy ogrzewania wody. 

Nie bez znaczenia jest lokalny klimat oraz położenie. Budynek wzniesiony na południowym zboczu wzgórza, w miejscu osłoniętym od wiatru, będzie tracił mniej ciepła niż jego brat-bliźniak stojący na wietrznym szczycie. 

Osobną kwestię stanowi cena energii, różna dla różnych nośników i systemów grzewczych. Jak obliczyć koszty ogrzewania domu? W wyszukiwarce można znaleźć darmowe kalkulatory, ale należy liczyć się z tym, że podadzą jedynie przybliżone wyniki. 

Jak obliczyć koszt ogrzewania gazowego

Wyjątkowa sytuacja na rynku paliw w ostatnim roku wzbudziła zaniepokojenie osób ogrzewających domy gazem. Uznawany za najbardziej ekologiczne z paliw kopalnych i najmniej kłopotliwy gaz wydaje się paliwem droższym niż węgiel. Jak jednak podkreślają specjaliści, nowe piece gazowe działają ze sprawnością 95%, piece kondensacyjne ze sprawnością co najmniej 109%. Tymczasem typowe węglowe piece zasypowe, nadal często spotykane w Polsce, wykazują sprawność dużo niższą, często tylko 30%. 

Osoby zastanawiające się, jak obliczyć koszty ogrzewania gazem wobec rosnących cen, przynajmniej w tym roku nie muszą się niepokoić – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził zmianę taryfy dla PGNiG, dzięki czemu ceny gazu spadły o 20,5%. Oznacza to spadek cen energii z 649,92 zł/MWh do 516,73 zł/MWh. Zmieniona taryfa będzie obowiązywała do 31 grudnia 2023 r.

Ponieważ nowoczesne piece do działania potrzebują zasilanych elektrycznie kontrolerów, opłaca się oprócz cen gazu brać pod uwagę ceny energii elektrycznej, zaczynając od dobrania odpowiedniej do potrzeb taryfy. Jak obliczyć ogrzewanie? Najlepiej z rachunku za prąd.

Jak obliczyć koszty ogrzewania mieszkania w bloku

W budynkach wielolokalowych koszty centralnego ogrzewania rozlicza się na podstawie Prawa energetycznego. Zgodnie z ustawą, za rozliczanie kosztów zakupu ciepła odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Możliwe jest rozliczanie wyłącznie w oparciu o rozmiary lokali (z uwzględnieniem czynników kompensujących), ale ponieważ metoda ta sprzyja marnotrawstwu, jest bardzo rzadko stosowana. 

Zwykle opłaty za ciepło składają się z dwóch części: kosztów stałych i kosztów zmiennych, przy czym stałe najczęściej stanowią 55%-70% całej kwoty. Koszty stałe to koszty dostawy ciepła i ogrzewania powierzchni wspólnych i nieopomiarowanych – mieszkańcy jednego budynku ponoszą je solidarnie. Koszty zmienne są obliczane po odczytaniu stanu podzielników, proporcjonalnie do ich wskazań. 

Jak obliczyć koszt ogrzewania z podzielnika

Pytanie, jak obliczyć koszt ogrzewania z podzielnika, może mieć tylko jedną odpowiedź: na podstawie odczytu tylko jednego podzielnika jest to niemożliwe. Podzielniki nie są urządzeniami pomiarowymi, mierzącymi zużycie ciepła w określonych jednostkach. Wskazania podzielników pozwalają jednak obliczyć udział poszczególnych grzejników w ogólnej ilości ciepła dostarczanego do całego budynku.

Za to koszty stałe są podawane przez zarządców budynków, więc przybliżona suma, jaką trzeba przeznaczyć na opłacenie ogrzewania, może zostać skalkulowana z wyprzedzeniem.