Harmonogram spłaty rat

3 stycznia 2023, opublikowane przez Smartney

Harmonogram spłaty kredytu zawiera kluczowe informacje dla kredytobiorcy. Jest on opracowywany indywidualnie, w zależności od kwoty, okresu kredytowania i innych czynników. Co więcej, nie jest ustalany na stałe – zależy m.in. od zmian wysokości WIBOR czy nadpłaty kredytu. Dlatego też najlepiej jest korzystać z niego w formie elektronicznej, co zapewni przejrzystość rozliczeń oraz możliwość wglądu w bieżące rozliczanie. Jakie informacje znajdziemy w harmonogramie oraz co może wpłynąć na jego zmianę?

Harmonogram spłaty rat kredytu

Harmonogram spłaty rat zawiera kwotę raty kredytu do zapłaty oraz informuje, jaka część łącznej sumy zostaje do uregulowania po jej spłacie. Najczęściej dostępny jest w formie przejrzystej tabeli, która pozwala w prosty sposób określić wysokość raty kredytu do zapłaty w wybranym terminie. Są to istotne informacje dla kredytobiorcy, otrzymuje je on od banku lub innej instytucji finansowej po podpisaniu umowy kredytowej.

Harmonogram spłaty pozwala uzyskać istotne informacje na temat rat i terminów zapłaty oraz ogólnej kwoty kredytu po uregulowaniu należności. Warto podkreślić, że nie jest on stały i może ulegać zmianie na skutek różnych czynników, które mają wpływ na wysokość raty. W przypadku jakichkolwiek zmian w harmonogramie bank ma obowiązek poinformować klienta o wynikłej sytuacji oraz dostarczyć mu aktualne rozliczenia.

Jakie czynniki mają wpływ na zmiany harmonogramu spłaty rat?

Niewielu kredytobiorców zdaje sobie sprawę z faktu, że ustalony harmonogram spłaty rat nie jest wartością stałą i może ulec zmianie wraz z upływem czasu. Jest to związane z różnymi czynnikami, które mają wpływ na okres kredytowania i wysokość zobowiązań. Są to między innymi:

  • zmiany oprocentowania kredytów wynikłe ze zmiany stopy procentowej,
  • zmiany w okresach spłaty kredytu – np. nadpłata kredytu czy jego szybsza spłata,
  • zmiana w rodzaju rat kredytu – ze stałych na malejące lub odwrotnie,
  • wakacje kredytowe itd.

Harmonogram spłaty raty – czym się charakteryzuje?

Harmonogram spłat rat kredytu zawiera w sobie wszystkie istotne informacje, takie jak kwota raty i kredytu, dokładny termin jej zapłaty oraz pomniejszenie sumy wraz z uregulowaniem należności. Może wykazywać różne kwoty w zależności od wybranego systemu: kwot malejących lub równych. W tym przypadku harmonogramy te będą znacznie różnić się pomiędzy sobą.

Jakie raty – stałe czy malejące – warto wybrać?

Kredytobiorcy najczęściej decydują się na wybór raty w równej kwocie, czyli tak zwanej raty stałej. W tym przypadku do zapłaty mamy takie same kwoty przez cały okres kredytowania. Niemniej jednak w tym przypadku w pierwszej kolejności spłacamy odsetki kredytu oraz stosunkowo pomniejszoną wartość kapitału. 

Z kolei malejące raty to takie, w których rozpoczynamy spłatę od zdecydowanie wyższych kwot, które z czasem będą coraz niższe. One również składają się z części odsetkowej i kapitałowej, z tą różnicą, że kapitał jest w tym przypadku stałą wartością. Dlatego też są on zdecydowanie korzystniejszą opcją od rat stałych pod względem spłaty samego kapitału, a nie jego odsetek.

Niemniej jednak kwestie związane z wybraniem odpowiednich dla siebie rat są w pełni indywidualne. Decydując się na wybór rat zmiennych, spłacamy zdecydowanie większą część kapitału niż w przypadku rat malejących. Natomiast ze względu na niższe kwoty spłaty w przypadku rat stałych możemy uzyskać pozytywną decyzję kredytową – z uwagi na wymaganą niższą zdolność kredytową. Dla wielu kredytobiorców jest to decydująca kwestia.

Wcześniejsza spłata kredytu a harmonogram rat

Czy raty można spłacać wcześniej? Zdecydowanie tak! I jest to świetne rozwiązanie, które również ma wpływ na harmonogram spłat rat. Poprzez szybsze uregulowanie przyszłych rat kredytu całkowita kwota do zapłaty zmniejsza się, a cały okres kredytowania ulega skróceniu. Dodatkowo koszty kredytu również ulegają pomniejszeniu poprzez obniżenie kwoty odsetek oraz łącznych kosztów kredytu za dany okres kredytowania obowiązujący przy skróconej umowie.

Harmonogram spłaty rat – co jeszcze warto wiedzieć?

Harmonogram spłaty rat jest bardzo ważną częścią umowy dla wszystkich kredytobiorców. Dlatego też należy go zachować, aby móc sprawdzić, czy spłacamy należności w odpowiednim terminie oraz jak prezentuje się cały okres kredytowania po ich uregulowaniu.  Spłata finansowania widoczna jako historia kredytowa ma duże znaczenie dla kredytobiorcy, ponieważ wpływa na zdolność kredytową, ale nie tylko. Harmonogram spłaty kredytu jest kluczowym źródłem informacji dla klienta. Decyzja o innym systemie spłaty kredytu czy wpływ niezależnych czynników gospodarczych może spowodować widoczne zmiany w systemie rozliczeń.