Okres kredytowania i termin spłaty

28 sierpnia 2022, opublikowane przez Smartney

Wzięcie kredytu lub pożyczki może nas wystawić na kontakt z terminami, z których nie korzystamy na co dzień. Jest ich sporo – a różnice miedzy niektórymi z nich są niewielkie. Często Klientom mylą się między innymi okres kredytowania, okres spłaty kredytu i termin spłaty pożyczki. W niniejszym artykule postaramy się wyjaśnić różnice.

Okres Kredytowania

Okres kredytowania to czas, w którym masz obowiązek spłacić kredyt lub pożyczkę. Co do zasady, nadpłacając swoje zobowiązanie możesz dokonać spłaty szybciej – nie możesz jednak przekroczyć terminu ustalonego w umowie. Zazwyczaj im dłuższy okres kredytowania, tym niższe raty. Kredyt lub pożyczka nie są wtedy tańsze, ale domowy budżet łatwiej udźwignie mniej dotkliwe miesięczne raty. Jeśli zaciągasz pożyczkę na 60 tysięcy złotych na 8 lat to okresem kredytowania jest właśnie 8 lat.

Okres Spłaty

Okres spłaty zobowiązań jest wskaźnikiem ekonomicznym stosowanym praktycznie wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw. Czasami można się z nim spotkać w potocznym języku – używany jest jednak w tym samym znaczeniu, co okres kredytowania. A czym jest okres kredytowania już wiesz.

Termin spłaty kredytu

Termin ten określa dzień w którym najpóźniej spłacić musimy swój kredyt. Po przekroczeniu tego terminu, od pozostałej do spłaty kwoty naliczane są odsetki ustawowe. Umowa może również przewidywać dodatkowe kary nakładane na kredytobiorcę – warto się wiec z nią dokładnie zapoznać.

Termin spłaty pożyczki

Termin analogiczny do powyższego, dotyczy jednak pożyczek. Z punktu widzenia konsumenta różnica między pożyczką a kredytem nie jest duża – pod warunkiem, że porówna on oferowane warunki. Kredyt nie zawsze jest tańszy – warto więc zapoznać się również z ofertą fintechów, poszukując finansowania. Pożyczek bardzo często udzielają zresztą również banki.

Termin spłaty raty kredytu

To termin, w którym zobowiązałeś się spłacać kolejne raty. Może to być np. 5ty dzień każdego miesiąca – z zastrzeżeniem w umowie, że jeśli dzień ten przypada na weekend, to termin spłaty raty wypadnie w najbliższym dniu roboczym. To bardzo popularny mechanizm gwarantujący, że opóźnienia w procesowaniu Twojego przelewu nie doprowadzą do naliczania odsetek. Termin spłaty raty zazwyczaj można w banku lub instytucji finansowej zmienić w trakcie trwania umowy – to opcja przydatna, jeśli np. zmienisz miejsce pracy, a nowy pracodawca będzie wypłacał pensję w innym terminie.