Całkowita kwota do zapłaty

4 września 2022, opublikowane przez Smartney

Kredyt czy pożyczka zawsze powinny być przemyślaną decyzją. Każde zobowiązanie należy spłacić, warto więc dostosować jego parametry do możliwości budżetu domowego. Oddać należy przecież kwotę wyższą niż pożyczona. Na szczęście na rynku funkcjonuje wskaźnik RRSO, który pozwala na łatwe oszacowanie całkowitych kosztów kredytu, a kredytodawcy nigdy nie ukrywają całkowitej kwoty do zapłaty – warto jednak wiedzieć, czym różnią się te pojęcia.

Całkowita kwota do zapłaty

Całkowita kwota do zapłaty to całkowita kwota do zwrotu – to po prostu wszystkie pieniądze, które w okresie trwania kredytu lub pożyczki należy zwrócić bankowi lub instytucji finansowej. Składają się z całkowitego kosztu kredytu oraz pożyczonego kapitału. Całkowita kwota do zapłaty znajduje się w umowie, a raty uwzględniają już wszystkie jej składowe.

Posłużmy się przykładem. Pani Teresa pożyczyła 1000 zł na rok. Prowizja wyniosła 100 zł, a odsetki 168 zł. Nie ma żadnych dodatkowych kosztów. W czasie okresu kredytowania Pani Teresa będzie musiała spłacić 1268 zł – z czego 1000 to kapitał a 268 to koszt kredytu.

Całkowity koszt kredytu a całkowita kwota do zapłaty

Powyższy przykład sam w sobie dobrze obrazuje różnicę między całkowitym kosztem a całkowitą kwotą do zapłaty. Koszt kredytu to opłata lub opłaty, jakimi Klient obciążony jest w związku z udzieleniem kredytu. Zgodnie z definicją zapisaną w ustawie o kredycie konsumenckim w skład kosztu kredytu wchodzą:

  • Odsetki
  • Opłaty
  • Prowizje
  • Podatki i marże
  • Koszty usług dodatkowych – np. często wymaganych przez banki ubezpieczeń

Wszystkie te koszty odzwierciedlenie znajdują w RRSO, który jest procentowo wyraża całkowity roczny koszt kredytu. Dzięki niemu łatwo można porównać kilka ofert.

Całkowita kwota do zapłaty to po prostu suma kwoty kredytu i jego kosztów.