Zaświadczenie o dochodach – czym jest i skąd je uzyskać?

6 grudnia 2022, opublikowane przez Smartney

Osoby, które chcą zaciągnąć zobowiązanie finansowe, zazwyczaj muszą przedstawić zaświadczenie o dochodach – dzięki temu instytucja udzielająca finansowania może ocenić, czy klient ma wystarczającą zdolność kredytową. Warto jednak wiedzieć, że przedstawianie zaświadczenia nie zawsze jest konieczne.

Czym jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach to dokument, który potwierdza źródło i wysokość zarobków ze wskazanego okresu (najczęściej 3 lub 12 miesięcy, w zależności od tego, w jakim celu uzyskiwane jest zaświadczenie i gdzie później będzie składane).

Zaświadczenie o dochodach od pracodawcy

W przypadku osób, które uzyskują dochody tylko z jednego źródła – czyli z pracy etatowej – dokument jest wydawany przez pracodawcę. W ten sposób potwierdza on, że dana osoba jest zatrudniona w jego firmie, a także – jak wysokie jest jej wynagrodzenie. Aby uzyskać zaświadczenie o dochodach od pracodawcy, konieczne jest złożenie wniosku. Warto przy tym podkreślić, że pracownik, który złoży wniosek o zaświadczenie o dochodach musi je otrzymać – w przypadku, gdy zatrudniający odmówi wystawienia takiego zaświadczenia, uznaje się, że działa na szkodę pracownika.

Zaświadczenie o dochodach: Urząd Skarbowy

Niektóre osoby uzyskują jednak dochody z więcej niż jednego źródła – mowa m.in. o przychodach z działalności gospodarczej, najmu czy pracy dodatkowej. W takim przypadku to Urząd Skarbowy zaświadczenie o dochodach wystawia na wniosek osoby potrzebującej dokumentu potwierdzającego wysokość jej zarobków. We wniosku o zaświadczenie o dochodach od Urzędu Skarbowego należy wskazać nazwę organu, swoje dane oraz treść żądania (a w tym przypadku – prośby o wydanie zaświadczenia) i podpisać wniosek. Oprócz tego konieczne jest też dokonanie opłaty skarbowej. Wniosek, razem z potwierdzeniem uiszczenia opłaty, należy przekazać do instytucji. Można to zrobić albo osobiście, udając się do urzędu, albo drogą pocztową. Co ważne, można też wnioskować o zaświadczenie o dochodach online.

Co powinno znaleźć się w zaświadczeniu o dochodach?

Każdorazowo zaświadczenie o dochodach powinno zawierać takie informacje jak:

– podstawowe dane osobowe wnioskodawcy (imię, nazwisko, numer PESEL, numer i seria dowodu osobistego, adres zamieszkania),

– informacje o wykonywanej pracy (stanowisko, nazwa firmy),

– wysokość dochodów brutto (z ostatnich 3 lub 12 miesięcy) oraz ewentualnych dodatków (premii itd.),

– podpis i pieczątka pracodawcy. W zaświadczeniu o dochodach powinna również znajdować się informacja o tym, czy we wskazanym okresie dokonywane były zajęcia komornicze z wypłaty oraz dane o obciążeniu komorniczym, upadłości lub likwidacji firmy, jeśli takie zdarzenie miało miejsce. Zdarza się, że zaświadczenie o dochodach zawiera również informacje o urlopie macierzyńskim czy rodzicielskim.

Zaświadczenie o dochodach – kiedy jest niezbędne?

Zaświadczenie o dochodach może być potrzebne w wielu sytuacjach – konieczne jest jego przedstawienie m.in. przy staraniu się o tzw. becikowe, ale i o dodatek mieszkaniowy, zasiłek rodzinny czy stypendium socjalne. Często zaświadczenie należy przedstawić również przy ubieganiu się o dofinansowanie lub dopłatę z rządowych programów (np. Czyste Powietrze).

Zazwyczaj zaświadczenie o dochodach jest też potrzebne przy ubieganiu się o kredyt lub pożyczkę; nie jest to jednak konieczne w przypadku pożyczki od Smartney. Nie wymagamy od klientów przedstawiania zaświadczenia – nie jest to potrzebne, ponieważ mamy do dyspozycji narzędzia analityczne oparte na najnowszych technologiach, pozwalające na ocenę zdolności kredytowej klienta na podstawie informacji udostępnianych z BIK i BIG. Z tych samych baz danych korzystają banki i firmy pożyczkowe. O tym, jak dokładnie działa u nas proces weryfikacji można przeczytać więcej w pytaniach i odpowiedziach. Należy mieć jednocześnie świadomość, że nawet przy pożyczce bez zaświadczeń konieczne jest okazanie stosownych dokumentów. Podpowiadamy, co trzeba przygotować przy ubieganiu się o szybką pożyczkę oraz jak wygląda to w Smartney.

O czym warto pamiętać?

Osoby, którym potrzebne jest zaświadczenie o dochodach powinny pamiętać, że zachowuje ono swoją ważność jedynie przez 30 dni. Po tym czasie konieczne jest ponowne złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, dlatego warto dopełnić odpowiednich formalności jak najszybciej po otrzymaniu dokumentu.