Kontomatik

Kontomatik od 2009 r. zajmuje się dostarczaniem i analizą danych bankowych w ramach Open Bankingu. Usługi fintechu opierają się na automatycznym zbieraniu danych finansowych poprzez API PSD2 z banków w Polsce i Europie. Firma dysponuje autorską technologią wykorzystującą uczenie maszynowe i na jego podstawie oferuje dodatkowe rozwiązania analityczne takie jak: analiza ryzyka finansowego, scoring czy etykietowanie transakcji.

Rozwiązania Kontomatika wspierają firmy m.in. w skanowaniu wzorców zachowań czy analizy trendów ich klientów. W portfolio firmy znajduje się ponad 100 klientów z 10 krajów, w tym m.in. banki, firmy pożyczkowe, faktoringowe, leasingowe oraz podmioty z sektora e-commerce (Kontomatik pracuje m.in. ze Smartney, Revolut, PKO BP czy Allegro Pay). Kontomatik jest pierwszą firmą, która w Polsce uzyskała wpis do rejestru AISP, prowadzonego przez KNF.

Poznaj naszego Partnera lepiej na https://www.kontomatik.com/