CRIF

CRIF Sp. z o.o. jest najlepszym na rynku polskim źródłem danych, analityki, zautomatyzowanych decyzji we wszystkich obszarach rynku finansowego, e-commerce, telekomunikacyjnego i nowych technologii. Oferuje systemowe rozwiązania do zarządzania ryzykiem kredytowym, które umożliwiają outsourcing systemu IT i oszczędność kosztów, a także efektywną konfigurację pod kątem potrzeb Partnerów.

CRIF prowadzi działalność w Polsce poprzez spółkę CRIF Sp. z o.o. oraz biura informacji gospodarczej Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej S.A. i ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

CRIF to globalna firma specjalizująca się w rozwoju i zarządzaniu usługami biur kredytowych, systemami informacji biznesowej i rozwiązaniami kredytowymi. Założona w 1988 roku w Bolonii (Włochy), CRIF jest obecna na arenie międzynarodowej. Obecnie z rozwiązań i usług CRIF korzysta ponad 10 000 instytucji finansowych, 600 instytucji ubezpieczeniowych, 90 000 klientów biznesowych i 1 000 000 klientów indywidualnych w 40 krajach.

Priorytetem dla aktywności biznesowej CRIF jest budowa partnerskich relacji w środowisku firm finansowych i nie tylko w zakresie tworzenia i rozwoju międzybranżowych platform umożliwiających wymianę informacji. Zapewniają  one unikalne wsparcie procesów identyfikacji, oceny ryzyka kredytowego i detekcji fraud zarówno w obszarze konsumenckim jak i przedsiębiorstw. CRIF poprzez paletę swoich produktów wspiera również intensywnie  digitalizacje procesów w przedsiębiorstwach, oferuje usługi analityczne oraz doradcze.
Czerpiąc z międzynarodowego doświadczenia CRIF analizuje światowe trendy i dostrzegając szanse dla rozwoju biznesu, dzieli się wiedzą ze swoimi partnerami biznesowymi, a także wspiera ich przy wchodzeniu na międzynarodowe rynki.

Piotr Badura, Wiceprezes Zarządu CRIF Sp. z o.o. raz KBIG S.A. | Prezes ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.

Poznaj naszego Partnera lepiej na https://www.crif.pl/