Biuro Informacji Kredytowej

Biuro Informacji Kredytowej jest głównym źródłem informacji kredytowej i gospodarczej w Polsce, wspiera bezpieczeństwo instytucji finansowych i ich klientów. Dzięki Spółkom, wchodzącym w skład Grupy BIK, łączy atrybuty instytucji zaufania publicznego i kompetencje nowoczesnych firm technologicznych.

Współpracują z nami wszystkie banki w Polsce, większość firm pożyczkowych oraz instytucji pozabankowych. Posiadamy najwyższe kompetencje w zakresie analizy danych i nowoczesnych technologii, służących zarówno klientom instytucjonalnym, jak i indywidualnym.

W skład Grupy BIK wchodzą Biuro Informacji Kredytowej S.A. i Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. oraz Digital Fingerprints S.A. BIK gromadzi i udostępnia dane o historii kredytowej klientów banków, SKOK-ów i firm pożyczkowych, tj. z całego rynku kredytowego w Polsce. Jest to największy w kraju zbiór danych o klientach indywidualnych i przedsiębiorcach, także w obszarze pożyczek pozabankowych.

Poznaj naszego Partnera lepiej na https://www.bik.pl/