WIBOR

21 sierpnia 2022, opublikowane przez Smartney

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate) to stopa procentowa, po której banki pożyczają sobie pieniądze. To najczęściej stosowany wskaźnik, o który opiera się oprocentowanie kredytów hipotecznych. Oprocentowanie to zazwyczaj ujmowane jest jako WIBOR + marża banku. Zmiany WIBOR mają wpływ na wysokość spłacanych rat – chociaż sam wskaźnik aktualizowany jest w różnych odstępach czasowych. W artykule wyjaśniamy czym jest WIBOR, w jakich odmianach występuje oraz jak wpływają na niego czynniki zewnętrzne.

Co to jest WIBOR?

W najprostszych słowach, WIBOR jest stopą procentową po jakiej banki pożyczają sobie pieniądze. Żeby zarabiać na kredytach doliczają do niego marżę – i takie jest zazwyczaj oprocentowanie sprzedawanych kredytów hipotecznych. WIBOR wyliczany jest jako średnia wielkości oprocentowania w największych bankach krajowych – po odrzuceniu skrajnych wartości. Zwykle w ustaleniu stawki bierze udział 10 największych banków w Polsce. WIBOR ustala się dla kilku okresów – 1 dnia, 1 tygodnia, 1,3 lub 6 miesięcy i 1 roku. Co do zasady, wartość WIBOR mieści się między stopą lombardową a depozytową, określaną przez Radę Polityki Pieniężnej – banki nie mają więc bezpośredniego wpływu na jego wysokość. Warto pamiętać, że WIBOR to stawka brana pod uwagę w obliczaniu kredytów udzielanych w złotówkach.

Z jakich WIBORów korzystamy najczęściej?

  • WIBOR 1m Stosowany w umowach kredytowych rzadziej niż wariant 3m i 6m określa koszt kredytu, którego banki udzielają sobie na 1 miesiąc. Zazwyczaj jest wiec zbliżony do aktualnie obowiązujących stóp procentowych. Jego zaletą (lub wadą) z punktu widzenia kredytobiorcy jest częsta aktualizacja – jeśli stopy procentowe wzrosną, to prawie natychmiast zauważy on wzrost wysokości spłacanych rat.
  • WIBOR 3m To koszt kredytu, którego banki udzielają sobie na 3 miesiące. Jeśli na nim oparta jest nasza umowa kredytowa, to zazwyczaj dopiero po 2-3 miesiącach nasza rata wzrośnie.
  • WIBOR 6m To koszt kredytu, którego banki udzielają sobie na 6 miesięcy. Jeśli na nim oparta jest nasza umowa kredytowa, to zazwyczaj dopiero po 5-6 miesiącach nasza rata wzrośnie.

Stawki WIBOR – sierpień 2022 – Aktualny WIBOR

Na dzień 3 sierpnia 2022 stawki WIBOR kształtują się następująco:

  • WIBOR 1M – 6,79%
  • WIBOR 3M – 7,01%
  • WIBOR 6M – 7,30%
  • WIBOR 1R – 7,43%

Notowania można śledzić na bieżąco chociażby na serwisie Bankier.

NBP a WIBOR czyli zmiana WIBOR

WIBOR jest pośrednio powiązany z wysokością stóp procentowych – decyzje w sprawie ich zmian podejmuje Rada Polityki Pieniężnej na spotkaniach, które odbywają się średnio raz w miesiącu. Przez dłuższy czas cieszyliśmy się rekordowo niskimi stopami procentowymi – a co za tym idzie niskim WIBOREM i niskimi ratami kredytów hipotecznych. Podnoszenie stóp procentowych jest jednak jednym ze sposobów na walkę z przyśpieszającą inflacją – kredytobiorcy zauważyli więc znaczące podwyżki swoich rat. W tej chwili ekonomiści prognozują, że czeka nas jeszcze co najmniej jedna lub dwie podwyżki.

Jaki WIBOR jest najlepszy?

Przez najbliższe dwa lata spodziewamy się stosunkowo wysokich stóp procentowych, które zbliżają się już jednak do maksymalnego prognozowanego pułapu. Oznacza to, że przez jakiś czas utrzymają się na podobnym poziomie, ale w dającej się przewidzieć przyszłości doczekamy się obniżek. Dlatego w tej chwili opłacalniejszy okazać może się krótki WIBOR – 1m lub 3m. W przypadku pierwszego, po każdej obniżce stóp procentowych bardzo szybko zauważymy również zmniejszenie się wysokości spłacanych rat. W przypadku drugiego aktualizacje następować będą co trzy miesiące. Co ciekawe, jeszcze rok temu rada w sprawie wyboru WIBORU brzmiałaby dokładnie odwrotnie – gdy obserwowaliśmy podwyżki stóp, to dłuższy WIBOR (6m lub 12m) gwarantował, że przez dłuższy czas płaciliśmy niższe raty.