BIG (Biuro Informacji Gospodarczej)

4 września 2022, opublikowane przez Smartney

Obok Biura Informacji Kredytowej to właśnie BIG – czyli Biuro Informacji Gospodarczej, jest jednym z terminów najczęściej kojarzonych z pożyczaniem pieniędzy. To jedna z kategorii tych mitycznych „baz” informacje w których weryfikują kredytodawcy. Czy znajdujesz się w BIGach? Czy jest się czym niepokoić, gdy w czasie składania wniosku wyrażamy zgodę na sprawdzenie wpisów na swój temat w BIGach? Wyjaśniamy!

Co to jest Biuro Informacji Gospodarczej?

W pewnym uproszczeniu Biura Informacji Gospodarczej to instytucje, które gromadzą, przechowują i udostępniają dane o dłużnikach. Zbierają dane zarówno na temat klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw. Ich funkcjonowanie reguluje ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. W przeciwieństwie do Biura Informacji Kredytowej, które zbiera informacje o zobowiązaniach kredytowych a dane udostępnia tylko bankom i instytucjom finansowym, z danych zgromadzonych w BIG mogą korzystać również inni przedsiębiorcy. O ile BIGi coraz częściej zbierają również dane pozytywne – czyli informacje o kredytach i zobowiązaniach spłacanych terminowo – to znajdują się w nich przede wszystkim nierzetelni dłużnicy.

W powszechnej świadomości szczególnie mocno kojarzony jest Krajowy Rejestr Długów – do którego wpisywani byli tradycyjnie miedzy innymi gapowicze niepłacący za bilety w komunikacji publicznej. Wpis do BIGów często oznacza automatyczną odmowę przyznania kredytu lub pożyczki. Warto jednak pamiętać, że wierzyciel ma ustawowy obowiązek usunięcia informacji o zadłużeniu z BIG w ciągu 14 dni od spłaty zadłużenia.  Jeśli starasz się o kredyt, warto więc najpierw upewnić się, że ewentualne długi są spłacone, a wpisy do BIGów zostały usunięte.

Co warte odnotowania, każdy BIG działa samodzielnie. Każdy prowadzi więc odrębną listę dłużników. O ile pojawiają się od czasu do czasu inicjatywy na rzecz współpracy między nimi, to przepływ informacji jest ograniczony, a firmy te są wobec siebie konkurencją. Możliwe jest więc bycie wpisanym tylko do jednej z tych baz – w zależności od tego, z którą umowę podpisał wierzyciel dokonujący wpisu.

Do BIGu zgłoszony może zostać dłużnik którego zaległość wynosi minimum 30 dni i w zależności od konkretnego BIGu minimum 200 zł. Ważne: o ile wierzyciel dokonuje zazwyczaj wpisu tylko do jednej z baz, to w czasie weryfikacji kredytowej banki lub instytucje finansowe sprawdzają wszystkie.

Biura Informacji Gospodarczej w Polsce

W Polsce funkcjonuje 5 BIGów – chociaż tylko cztery z nich tradycyjnie sprawdzane są przez banki i instytucje finansowe w procesie wnioskowania o pożyczkę. Piąty specjalizuje się w gromadzeniu danych na temat długów wobec firm telekomunikacyjnych – warto więc pamiętać o terminowym płaceniu abonamentu za telefon. Różnice między nimi nie są ważne dla Klientów, pod warunkiem, że pamiętają: różne firmy współpracują z różnymi BIGami – jeśli więc podejrzewasz, że ktoś mógł Cię do któregoś z nich wpisać, to warto sprawdzić we wszystkich. Oto BIGi działające w Polsce:

  • ERIF Biuro Informacji Gospodarczej
  • BIG InfoMonitor
  • Krajowy Rejestr Długów BIG
  • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej (KBIG)
  • Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych (KIDT)

Jak sprawdzić siebie w Biurze Informacji Gospodarczej?

Zgodnie z ustawą, każdy konsument ma możliwość nieodpłatnego sprawdzenia w BIGach informacji na swój temat – raz na 6 miesięcy. By to zrobić, będziemy potrzebowali dowodu osobistego. Wystarczy zarejestrować się na stronie wybranego BIGu – to niezależne bazy, wiec najlepiej zrobić to na stronach wszystkich – oraz przejść weryfikację, w czasie której wysłać musimy przez specjalny system skan swojego dowodu osobistego. Po pozytywnym zakończeniu weryfikacji możliwe będzie pobranie raportu na swój temat.