Przydomowa oczyszczalnia ścieków. Jak działa i ile kosztuje?

3 września 2021, opublikowane przez Smartney

Przydomowa oczyszczalnia ścieków będąca ciekawą alternatywą wobec tradycyjnego szamba, to system pozwalający nie tylko gromadzić domowe ścieki, ale również je oczyszczać. Świetnie sprawdza się zwłaszcza w przypadku domów wybudowanych w gminach o rozproszonej zabudowie, w których to nieopłacalne jest doprowadzenie sieci zbiorczej kanalizacji sanitarnej. Jak działa oczyszczalnia ścieków? Ile kosztuje biologiczna oczyszczalnia ścieków i jak sfinansować jej zakup? Podpowiadamy!

Jak działa oczyszczalnia ścieków?

Za to, jak działa oczyszczalnia ścieków, odpowiadają zachodzące w niej naturalne procesy biologiczne. Urządzenia oczyszczające pracują w dwóch cyklach – beztlenowym i tlenowym. W cyklu beztlenowym, w osadniku gnilnym bakterie beztlenowe oraz zjawiska fizyczne określane mianem flotacji i sedymentacji usuwają nieorganiczne zanieczyszczania i odseparowują zanieczyszczenia tłuste. Na tym etapie ścieki są wstępnie oczyszczane – tak stają się tzw. szarą wodą. 

W cyklu tlenowym, już z udziałem powietrza, klarowne ścieki poddawane są dalszemu oczyszczaniu w reaktorze biologicznym lub drenażu rozsączającym. Dochodzi przy tym do rozkładu i neutralizowaniu zanieczyszczeń na nieszkodliwe dla środowiska związki mineralne, które mogą być odprowadzane do gruntu, rowu melioracyjnego czy zbiornika wodnego bez narażania ich na skażenie.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – technologie i rodzaje urządzeń

Wyróżnia się następujące technologie przydomowego oczyszczania ścieków:

  • drenażowe – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym lub żwirowym,
  • biologiczne – oczyszczalnie ze złożem biologicznym lub z osadem czynnym,
  • roślinne – oczyszczalnie hydrobotaniczne wykorzystujące naturalne procesy przyrodnicze zachodzące przy udziale mikroorganizmów występujących w glebie.

Wybór technologii powinien uwzględniać wielkość działki i rodzaj gruntu, na którym ma powstać przydomowa oczyszczalnia ścieków. Popularne ze względu na niższe koszty oczyszczalnie drenażowe są bardziej wymagające, jeśli chodzi o rodzaj terenu. Droższa biologiczna oczyszczalnia ścieków, która zapewnia wysoką jakość oczyszczenia, nadaje się natomiast do każdego typu gruntu. Na popularności zyskują skuteczne oczyszczalnie hydrobotaniczne, nazywane też korzeniowymi, które wymagają większej powierzchni montażowej.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków bez pozwolenia na budowę

Przed podjęciem decyzji o rodzaju przydomowej oczyszczalni ścieków, warto zapoznać się z przepisami prawnymi szczegółowo regulującymi jej kwestie. Zgodnie z obowiązującym prawem, przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności mniejszej niż 7,5 metra kwadratowego na dobę, nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszenie chęci jej wykonania w starostwie powiatowym. W zgłoszeniu tym należy zawrzeć szkice oraz rysunki oczyszczalni, mapkę wraz z jej dokładną lokalizacją oraz odpis dokumentu potwierdzającego własność działki. Do realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków możemy przystąpić po 21 dniach od zgłoszeniach.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi być oddalona o co najmniej 15 m od najbliższej studni, 1,5 m od rurociągów gazowych i wodociągowych oraz 2 m od granicy działki i drogi. Należy również pamiętać, że niedozwolone jest stawianie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenach okresowo zalewanych wodą. Dlatego więc decydując się na inwestycję w oczyszczalnię, powinniśmy zapoznać się miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków – koszt przedsięwzięcia

To, jaki przydomowa oczyszczalnia ścieków koszt wygeneruje, zależne jest od kilku czynników. Kluczowym z nich jest technologia oczyszczania. Na cenę wpływają również: konieczność przygotowania odpowiedniej infrastruktury, ilość domowników oraz ceny lokalnych firm zajmujących się instalacją oczyszczalni. Średnie wydatki związane z inwestycją wynoszą odpowiednio:

  • oczyszczalnia drenażowa – od 7000 do 10 000 zł,
  • biologiczna oczyszczalnia ścieków – od 9000 do 13 000 zł,
  • oczyszczalnia roślinna – od 15 000 zł.

Dodatkowe roczne koszty przydomowej oczyszczalni ścieków:

  • preparaty antybakteryjne – ok. 100 zł,
  • wywóz ścieków – ok. 150 zł.

Jak sfinansować zakup przydomowej oczyszczalni ścieków?

Przydomowa oczyszczalnia ścieków jest rozwiązaniem nie tylko komfortowym, ale też rentownym. Zgodnie z szacunkami, tego rodzaju instalacje zwracają się po zaledwie trzech latach. Za budową przydomowej oczyszczalni ścieków przemawiają również długoletnie i bezobsługowe korzystanie z urządzenia, brak nieprzyjemnych zapachów typowych dla szamba oraz roczne koszty użytkowania kształtujące się na poziomie zaledwie kilkuset złotych. Dlatego też koszty początkowe nie powinny zniechęcać inwestorów do wyboru tego sposobu gospodarowania ściekami. 

Planujesz inwestycję w przydomową oczyszczalnię ścieków? Z pomocą w budowie wygodnej w użytkowaniu, opłacalnej finansowo i przyjaznej środowisku przydomowej oczyszczalni ścieków przychodzą pożyczki internetowe w Smartney. Zachęcamy do sprawdzenia naszej oferty!