Źródła finansowania działalności gospodarczej

15 lutego 2022, opublikowane przez Smartney

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pozyskiwaniem finansowania – nie tylko na rozkręcenie biznesu, ale również pokrywanie bieżących wydatków. Skąd wziąć dofinansowanie dla nowych firm? Jakie źródła finansowania działalności gospodarczej są dostępne dla funkcjonujących od dawna przedsiębiorstw? O tym w artykule!

Dofinansowanie dla nowych firm – dotacje

Przedsiębiorcy chętnie sięgają po różnego rodzaju dotacje. Udzielane są one firmom działającym w określonych branżach i realizującym zadania zgodne z polityką gospodarczą czy społeczną państwa lub danego regionu. Pozyskane tym sposobem środki mogą być przeznaczone na określone cele. Podstawą ubiegania się o dofinansowanie jest prawidłowo wypełniony i złożony wraz z odpowiednimi załącznikami wniosek. Dotacje, choć wymagają dopełniania wielu formalności, nie podlegają oprocentowaniu i po spełnieniu określonych warunków są często bezzwrotne.

Kredyt na finansowanie działalności gospodarczej

Kolejnym sposobem na finansowanie działalności gospodarczej jest zaciągnięty w banku kredyt firmowy. Uzyskane w ten sposób środki mogą być przeznaczone na konkretny lub ogólny cel, a ich spłata następuje zgodnie z harmonogramem ustalonym w umowie. Oprócz zgromadzenia podstawowych dokumentów wymaganych przez bank, przedsiębiorca zainteresowany taką formą finansowania, musi udokumentować sytuację finansową firmy. Konieczne jest też przedstawienie historii kredytowej przedsiębiorcy – zobowiązania spłacone w terminie podnoszą szansę na uzyskanie korzystnego kredytu. Dofinansowanie dla nowych firm w postaci kredytu jest trudne do uzyskania lub wiąże się z mniej korzystnymi warunkami. Czas oczekiwania na udzielenie kredytu firmowego wynosi w zależności od banku od 6 do nawet 24 miesięcy.

Leasing jako źródło finansowania firm

Kolejne źródło finansowania firm stanowi leasing, łączący w sobie cechy umowy dzierżawy i kredytu. Korzystający z tej formy wsparcia przedsiębiorca (leasingobiorca) ma prawo do korzystania z przedmiotów leasingu (samochodów, maszyn, sprzętu elektronicznego czy nieruchomości), które nie są jego własnością, w zamian za określoną w umowie kwotę. Wyróżnić możemy dwa rodzaje leasingu. Pierwszym z nich jest leasing operacyjny, który polega na czasowym przekazaniu w użytkowanie dobra inwestycyjnego. Przedsiębiorca może wykupić przedmiot leasingu po upłynięciu okresu umowy, po zapłacie wcześniej ustalonej kwoty. Przy leasingu finansowym, po zakończeniu umowy, jej przedmiot automatycznie staje się własnością leasingobiorcy.

Finansowanie firm poprzez faktoring

Tradycyjne źródła finansowania przedsiębiorstw to również zyskujący na popularności faktoring. Polega on na wykupieniu przez firmę faktoringową (faktora) nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorcy (faktoranta), wystawionych przez niego swoim kontrahentom. Tym sposobem przedsiębiorca, zamiast czekać na opłacenie faktur, zyskuje pieniądze bezpośrednio do firmy faktoringowej, która sama rozlicza się z kontrahentem. Faktoring nie tylko służy finansowaniu bieżącej działalności, ale też skutecznie chroni przed zatorami płatniczymi, które są groźne zwłaszcza dla małych firm.

Pożyczka – alternatywne źródła finansowania przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy, aby zachować płynność finansową, zmuszeni są często do poszukiwania alternatywnych źródeł finansowania. Jedna z form takiego pozyskiwania środków to pożyczka pozabankowa, której główną zaletą jest brak uciążliwych formalności i szczegółowego weryfikowania zdolności kredytowej. Pod tym względem opłacalna jest pożyczka dla firm, którą w Smartney można uzyskać wygodnie bez wychodzenia z domu. Szybka pożyczka to opłacalne rozwiązanie zwłaszcza dla drobnych przedsiębiorców, którzy mogą dzięki niej sfinansować zakup towarów, które szybko sprzedadzą. Dodatkowe środki pozwolą im na zwielokrotnienie zysków.

Źródła finansowania – jak uzyskać środki na prowadzenie firmy?

Zawiła biurokracja i niestabilność prawa to główne, choć nie jedyne wyzwania, przed jakimi stoją polscy przedsiębiorcy. Wielu z nich, zarówno na początkowym, jak i późniejszym etapie prowadzenia własnej działalności, boryka się z problemem pozyskania finansowania biznesu.

Dostępność poszczególnych form dofinansowania zależna jest od rozmaitych czynników, takich jak branża, w której funkcjonuje firma, jej pozycja na rynku czy długość prowadzenia działalności. Niektóre źródła finansowania, takie jak kredyt, to opcja skierowana głównie do firm już funkcjonujących. Sposobem na dofinansowanie dla nowych firm są pożyczki, które nie wymagają dopełnienia szeregu formalności.

Źródła finansowania działalności gospodarczej – skąd czerpać o nich wiedzę?

Już na etapie zakładania działalności warto śledzić programy dotacji unijnych i przyzwanych przez urzędy skarbowe – pozyskane tym sposobem wsparcie sprawdzi się zwłaszcza jako dofinansowanie dla nowych firm. Te, które funkcjonują już na rynku, powinny zainteresować się wsparciem pochodzącym z instytucji finansowych, które przygotowały różne, skrojone na miarę potrzeb produkty. Opłacalnym rozwiązaniem są również wspomniane już wygodne pożyczki online, skierowane do nowych i niewielkich firm.

Znajomość dostępnych źródeł finansowania i dogłębna ich analiza będzie niezwykle pomocna w wyborze odpowiedniego sposobu pozyskiwania środków niezbędnych do rozwoju firmy.

Prowadzisz własną firmę lub planujesz jej założenie? Szukasz źródła finansowania działalności gospodarczej? Zapraszamy do zapoznania się z ofertą wygodnych pożyczek Smartney, które udzielamy firmom w 100% online!