Wspólne konto bankowe. Kto może je założyć i jakie są jego korzyści

8 lutego 2021, opublikowane przez Smartney

Wspólne konto bankowe. Kto może je założyć i jakie są jego korzyści?

Wspólne konto bankowe umożliwia efektywne zarządzanie wspólnymi finansami. Największym powodzeniem cieszy się konto małżeńskie, choć nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wspólne konto i prowadzenie jednego rachunku nie jest zarezerwowane jedynie dla małżeństw. Zatem, kto może założyć wspólne konto bankowe?

Wspólne konto bankowe nie tylko dla małżeństw – kto może je założyć?

W powszechnym przekonaniu, wspólne konto bankowe to rozwiązanie dedykowane jedynie dla małżonków. Konto małżeńskie bez wątpienia jest jednym z najbardziej popularnych, jednak warto wiedzieć, że na prowadzenie wspólnego konta może zdecydować się praktycznie każdy. W większości banków konto takie mogą założyć osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i z tego samego kraju rezydencji podatkowej. W praktyce oznacza to tyle, że wspólne konta bankowe prowadzone mogą być zarówno z członkiem najbliższej rodziny, ale także z osobą niespokrewnioną, np. z chłopakiem czy narzeczonym, a nawet kolegą.

Wspólne konto – wady i zalety

Wspólne konto z pewnością ułatwia efektywne zarządzanie finansami i planowanie wydatków. Ponadto, prowadzenie wspólnego rachunku bankowego znacznie obniża koszty prowadzenia konta i uczy odpowiedzialności. Warto wspomnieć, że współwłaściciele konta mają równe prawa do środków na nim zgromadzonych i dysponują nimi bez żadnych ograniczeń. Oznacza to, że każdy posiadacz wspólnego konta dysponuje spersonalizowaną kartę płatniczą, może wpłacać i wypłacać pieniądze, a także zlecać operacje. Jednocześnie, obie strony rachunku solidarnie odpowiadają za wszystkie zobowiązania. 

Mając to na uwadze, konto małżeńskie może wiązać się również z pewnymi wadami. Dla przykładu – nieterminowa spłata długu może skutkować komornikiem, który zajmie środki pieniężne zgromadzone na wspólnym koncie. Wówczas rozwiązaniem może być ustanowienie rozdzielności majątkowej. 

Rozdzielność majątkowa a kredyt – czy to jest możliwe?

Rozdzielność majątkowa, choć nie jest jeszcze tak popularna jak wspólnota majątkowa, ma spore grono zwolenników. Warto jednak wiedzieć, jak wpływa ona na zdolność kredytową. Rozdzielność majątkowa a kredyt to zagadnienie cieszące się sporą popularnością szczególnie wśród młodych małżeństw myślących przyszłościowo. Jeśli sen z powiek spędza Ci kwestia “rozdzielność majątkowa a kredyt hipoteczny”, musisz wiedzieć, że intercyza nie jest przeszkodą uniemożliwiającą wzięcie kredytu.

Kredyt hipoteczny a rozdzielność majątkowa – co warto wiedzieć?

Sytuacja, w której małżeństwo podpisało intercyzę, a myśli o wzięciu wspólnego kredytu, może wydawać się skomplikowana. Tymczasem nic nie stoi na przeszkodzie, by ubiegać się o podjęcie wspólnego zobowiązania. Wymaga to jednak oddzielnej weryfikacji zdolności kredytowej obu małżonków. Bank weźmie pod uwagę finanse w małżeństwie, zarobki zarówno jednej, jak i drugiej osoby czy zaciągnięte zobowiązania. W przypadku posiadania rozdzielności majątkowej a kredytu, na jaki zdecydują się małżonkowie, należy określić udział i wkład każdej ze stron w spłacie comiesięcznej raty. To, co jednak najważniejsze – rozdzielność majątkowa a kredyt, to sytuacja, w której do odpowiedzialności za nieterminową spłatę pociągana jest tylko ta osoba, która zalega ze spłatą raty. 

Współwłaściciel konta – jak nim zostać?

Procedura założenia wspólnego konta nie różni się zbytnio od tej dotyczącej założenia indywidualnego rachunku. Jeśli chcesz zostać współwłaścicielem konta, możesz zdecydować się na otworzenie nowego wspólnego rachunku lub też przekształcenie indywidualnego konta. Zarówno jedno, jak i drugie rozwiązanie, będzie wymagało osobistego stawienia się w placówce banku. Konieczne będzie okazanie dokumentu tożsamości, a w przypadku pary nierezydentów ważnej karty pobytu. Warto jednak mieć na uwadze, że założenie wspólnego konta czy też konta małżeńskiego może nieznacznie różnić się w zależności od banku.

Śmierć współwłaściciela konta

Co do zasady, w przypadku śmierci współwłaściciela konta, banki postępują zgodnie z procedurą, jaka zapisana została w umowie. Często spotykanym rozwiązaniem jest zablokowanie części środków na koncie na rzecz ewentualnych spadkobierców. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest także przekształcenie konta wspólnego w rachunek indywidualny. Zazwyczaj jednak banki dzielą środki zgromadzone na koncie, przy czym z jednej części może korzystać współwłaściciel konta, a druga podlega wówczas prawu spadkowemu.