Oprocentowanie kredytu

21 sierpnia 2022, opublikowane przez Smartney

Oprocentowanie kredytu przez długi czas uznawane było za główną część kosztów kredytu – wejście na rynek chwilówek trochę zaburzyło tę definicję. Oprocentowanie kredytu gotówkowego to tylko jeden z kosztów, składających się na całość – to procentowa wartość pokazująca, jaki jest koszt odsetek kredytu w skali roku. Maksymalne oprocentowanie regulowane jest ustawą, ale jego wartość może się zmieniać – bo jest zależne od czynników zewnętrznych. Wyjaśniamy w jaki sposób.

Co to jest oprocentowanie kredytu?

Wielu kredytobiorców zastanawia się jakie oprocentowanie kredytu wpisano do ich umowy pożyczkowej – zwłaszcza ostatnio, w związku z rosnącymi stopami procentowymi. Najczęściej wartość ta oparta jest właśnie o aktualnie obowiązujące stopy procentowe – może więc się zmieniać w czasie. W przypadku banków czy fintechów takich jak Smartney to główna część kosztów pożyczki – oprocentowanie odzwierciedla koszty, które firma ponosi by pozyskać finansowanie wraz z marżą, dzięki której może funkcjonować na rynku. Nie należy jednak mylić oprocentowania kredytu z RRSO – które również wyrażane jest procentowo. Oprocentowanie to tylko jedna ze składowych kosztów kredytu, nie sprawdzi się więc przy porównywaniu kilku ofert. Zazwyczaj oprocentowanie w różnych bankach i fintechach jest do siebie bardzo zbliżone.

Jakie są rodzaje oprocentowania kredytu?

Oprocentowanie kredytu może być:

  • Nominalne – to najczęstsza opcja w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych. Wartość oprocentowania jest stała i zapisywana jest w umowie – wynosi np. 8%. Umowa opisuje również, w jakich sytuacjach oprocentowanie może wzrosnąć.
  • Bazujące na stopie referencyjnej – to rozwiązanie stosowane w przypadku kredytów hipotecznych. Oprocentowanie to najczęściej WIBOR + marża banku.

Oprocentowanie można również podzielić na:

  • Stałe oprocentowanie kredytu gotówkowego – instytucja finansowa zobowiązuje się, że w czasie kredytowania nie zmieni stopy procentowej kredytu. O ile w przypadku pożyczek takie umowy się zdarzają, to w przypadku hipotek podobna gwarancja obejmuje np. tylko pięć lat.
  • Zmienne – stopa procentowa zależna jest od zmieniających się zewnętrznych wskaźników – takich jak WIBOR czy stopy procentowe.

Maksymalne oprocentowanie kredytu

Maksymalne oprocentowanie kredytów w Polsce określa ustawa. Wynosi ono dwukrotność odsetek ustawowych (równych stopie referencyjnej NBP) plus 3,5%. W momencie powstawania tego artykułu (sierpień 2022) stopa referencyjna wynosiła 6,5% – zatem maksymalna wartość odsetek to 2 x 6,5 + 3,5 = 16,5%.

Jak ma się oprocentowanie do kosztu kredytu?

Warto jednak pamiętać, że oprócz oprocentowania na koszt kredytu składa się również prowizja i ewentualne koszty dodatkowe – wszystkie są zawarte we wskaźniku RRSO. W tej chwili w bankach i fintechach pożyczkowych dominuje RRSO w przedziale 20-25% dla pożyczek gotówkowych. Wiele osób zastanawia się jednak, jak obliczyć oprocentowanie kredytu lub innymi słowy jak obliczyć odsetki od kredytu – okazuje się, że wcale nie ma takiej potrzeby. Podpisując dowolną umowę kredytową otrzymamy również formularz informacyjny, które dokładnie wyszczególnia te koszty. Banki i fintechy podają również wartość odsetek od pożyczki w prezentowanych przy swoich ofertach przykładach reprezentatywnych.