Co składa się na osobiste i rzeczowe zabezpieczenie kredytu?

16 lutego 2021, opublikowane przez Smartney

kredyt a pożyczka

Zacznijmy od teorii. Zabezpieczenie kredytu ma za zadanie ochronić bank przed stratą finansową, którą poniósłby w sytuacji, gdy dłużnik odmówiłby spłaty zobowiązania. To wcale nie taka rzadka sytuacja – często nie wynikająca ze złej woli, ale z różnych zdarzeń losowych. Oczywiście, w większości przypadków – zwłaszcza gdy pożyczamy małe kwoty, żadne zabezpieczenie kredytu nie jest potrzebne. Za to kredyty hipoteczne zawsze zabezpieczone są w ten sposób. Dzięki podobnym zabezpieczeniom wprowadzanym przez banki, możesz po prostu pożyczać więcej.

Czym dokładnie jest zabezpieczenie kredytu?

Zabezpieczenie kredytu to mechanizm towarzyszący bankowości właściwie od początku jego istnienia. W największym skrócie, to zewnętrzna gwarancja, że jeśli pożyczysz pieniądze, to je zwrócisz – bo jeśli tego nie zrobisz, bank wyrówna sobie tę stratę w inny sposób. Zabezpieczenia kredytowe to między innymi weksle, osoby poręczające, hipoteki czy kaucje. Wszystkie te rozwiązania służą temu samemu – zapewnieniu bankowi zwrotu należności z tytułu udzielonych kredytów i gwarancji bankowych. Zabezpieczenie kredytu w samej swojej naturze nie jest mechanizmem niekorzystnym dla klienta – jeśli ten pożycza w dobrej wierze i z zamiarem zwrotu kwoty pożyczki, to bank w ogóle nie będzie musiał z zabezpieczenia korzystać. Banki często oferują również ubezpieczenia, mogące ograniczyć wpływ zdarzeń losowych na sytuację dłużnika.

Jakie są formy zabezpieczenia kredytu?

Właściwie w polskiej bankowości funkcjonują dwa podziały na formy zabezpieczenia kredytu. Pierwsza dzieli je na płynne (takie jak gwarancje, poręczenia bankowe czy cesje należności) i rzeczowe (hipoteki, zastawy i ogólnie rzeczy, które najpierw bank musi sprzedać. To dla kredytodawcy dobre zabezpieczenie spłaty długu, wymaga jednak podjęcia przez niego dodatkowego wysiłku). Drugi główny podział na formy, w których bank może zabezpieczyć kredyt oparte są o to, czy kredyt zabezpieczony jest o rzeczy, czy o zobowiązania innych osób. To podział  na zabezpieczenia osobiste i rzeczowe, o których jeszcze opowiemy. Pod względem zabezpieczeń, najprostsze są zabezpieczenia kredytu hipotecznego – jest nim po prostu nieruchomość, a dług wpisywany jest do jej księgi wieczystej. Zabezpieczenia oparte o wpisy do hipoteki uważane są za najbezpieczniejsze.

Zabezpieczenia osobiste i rzeczowe

Czy dla klienta jest to różnica, czy bank stosuje w przypadku jego kredytu zabezpieczenia osobiste i rzeczowe? Oczywiście, że tak. Również ze względu na nakład środków, który potrzebny będzie, żeby zaspokoić oczekiwania kredytodawcy. Ale powiedzmy sobie nieco szerzej, czym zabezpieczenia osobiste i rzeczowe się różnią. Zabezpieczenia rzeczowe zawsze oparte są o jakiś istniejący fizycznie przedmiot. Mogą to być kosztowności, nieruchomości, papiery wartościowe, zastawy bankowe… W każdym razie dowolne rzeczy na tyle wartościowe, że w momencie gdy przestaniemy spłacać kredyt bank może je sprzedać, a z uzyskanej ceny pokryć pozostałą kwotę zobowiązania. Jeśli cena którą uzyska ze sprzedaży np. nieruchomości będzie wyższa od pozostałej niespłaconej części Twojego długu, to bank zwróci Ci uzyskaną nadwyżkę. Zabezpieczenia osobiste wprowadzają do umowy dodatkową osobę – tak zwanego dłużnika dodatkowego, który będzie zobowiązany do spłaty długu w wypadku, gdy Ty przestaniesz go spłacać. Mowa tutaj o popularnych kilkanaście lat temu poręczycielach. Poręczenie czyjegoś kredytu wymaga jednak ogromnego zaufania – nie jest to więc najczęściej rozważana obecnie opcja.

Zabezpieczenie bankowe – czyli specjalny rodzaj płynnych zabezpieczeń rzeczowych

Zabezpieczenie bankowe najczęściej spotykane jest w przypadku kredytów zaciąganych przez przedsiębiorców, których działalność charakteryzuje się dużymi obrotami. To wyrażana przez nich dobrowolna zgoda na zablokowanie środków na wskazanym rachunku. Normalnie taka blokada środków na rachunku bankowym nie jest stosowana jako zabezpieczenie – a wymaga interwencji komornika, w przypadku problemów ze spłatą zobowiązania i po uzyskaniu sądowego tytułu spłaty. W przypadku zabezpieczeń bankowych jest bezpośrednio wpisywana do umowy, tym samym pozwala kredytobiorcy na szybkie zabezpieczenie kwoty swojego roszczenia. Zaburzenie normalnego funkcjonowania spółki jest również skutecznym środkiem odstraszającym przedsiębiorcę od niespłacania kredytu.